Diversen

ROM en Client tevredenheidsonderzoek en klachtregeling:

***ROM (Routine Outcome  Monitoring)

Bij het begin van het onderzoek wordt door middel van een online vragenlijst de problematiek geïnventariseerd. Deze wordt jaarlijks herhaald of als uw kind/ de jongere eerder zijn/haar behandeling afsluit. Het doel van deze herhaling is om het effect van de behandeling te meten. Deze meting (ROM) is door zorgverzekeraars enerzijds verplicht gesteld. Anderzijds is het nuttig om met de gebruikte onlinevragenlijsten zowel in het psychiatrisch onderzoek hiervan gebruik te maken en ook te zien wat het resultaat is van wat u en uw kind hebben bereikt in het ontwikkelingsproces.


Client tevredenheidonderzoek

Ook de GGZ ontkomt niet aan tevredenheidsonderzoeken in deze tijd. Het wordt dan ook verplicht gesteld door uw zorgverzekeraar. Ik verzoek u daarom, ondanks de last die het invullen zou kunnen geven binnen uw eigen activiteiten deze lijst toch elektronisch in te vullen.


Klachtregeling:

Zie klachten-pagina