Klachten

Klachten:

Bij klachten kunt u zich eerst wenden tot de Psychiater. Als uw klachten niet naar tevredenheid zijn besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Deze is te bereiken door een email te sturen naar klachtenfunctionaris@nvvp.net
De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en neemt deel aan de klachtenregeling van de NVvP.
In het klachtenreglement kunt u lezen wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.


Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken of op de praktijk ter inzage te hebben.

Het Kwaliteitsstatuut 2022 ligt ter inzage op de praktijk.