Over mij

Agnes J. Ligeon
Na mijn artsexamen aan de Universiteit Leiden heb ik mijn opleiding tot psychiater gevolgd op het psychiatrisch Centrum Rosenburg in Den Haag. Op het psychiatrisch centrum Curium in Oegstgeest heb ik mijn specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater afgerond.

De psychotherapie opleiding voor kinderen en jeugd volgde ik in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Ik heb in verschillende instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Sinds 2005 heb ik mijn eigen praktijk in Leiden.

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die van belang zijn voor de uitoefening van mijn beroep als psychiater en psychotherapeut.

Contactgegevens

A.J. Ligeon, Praktijk voor kinder-, jeugd- en volwassenpsychiatrie
Nieuwe Rijn 89
2312 JL Leiden

06-53214091


info@praktijkligeon.com

www.praktijkligeon.com

Aanmelden:
Aanmelden: 
06 53214091
Op werkdagen bel ik u binnen vierentwintig uur terug.

Voor onderzoek en behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Meenemen naar de eerste afspraak:
- De verwijsbrief en 
een legitimatiebewijs
- Het pasje van de zorgverzekeraar.